Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta - (Lady Gaga) (28-3-1986),Nutaaq Yurkaġmiu Nutaam Yurkam Iniqpaamiu, Tannapta Nunaanni.

Lady Gaga

UuyuutEdit


Wikimedia Commons has media related to: