Tannapta nunaŋat

(Redirected from United States of America)

Tannapta nunaŋat (Naluaġmiutun: United States of America) tiguaqtuq nunauruat. Iñiqsiruq 1774. Autaaqtuq 50. Ilipsi iñugiaktuq. Atchipaa:

Takuyaŋa USA-m
Tannapta Nunaŋat nunaqpaŋmi
Autaaqtuq 50