Ukhiukhiuq

Ukhiukhiuq (Anas platyrhynchos)

Ukhiukhiuk
Anas platyrhynchos