Taġġiraun

Taġġiraun (Taniktun: television) atuġaqtuq taġġiraqtuni.

Taġġiraun suli aŋayuqaaġiit