Suliuġvik

Suliuġvik (Tanŋ. factory)

Iñuit Qamutiŋat Suliuġvik Wolfsburg, Tuitchilan-miu

Iñuit iñiqsirut suġalit suliuġviŋmi.