Qaniq atuġaqtuq niġiruni, aniqtiġiruni, suli imiqtuni.

Qaniq