Paatchuktuurat

Paatchuktuurat (Tanŋ. Little Dipper; Lat. Ursa Minor)

Paatchuktuurat