Kraisimaġvik

Kraisimaġvik (Tanŋ. Christmas)

Aapa Kraisimaġvik, Santa Klaus, suli una nukatpiaġruk