Kiktuġiaq

Kiktuġiaq qupilġuuruq. Kiktuġiaq auktuġuuruq.

Aġnaq kiktuġiaq