Jeesus Kristus on Jumala poeg ning Vanas Testamendis ennustatud Messias. Kristlased käsitlevad Uue Testamendi raamatuid kui üleskirjutisi Jeesuse kuulutatud rõõmusõnumist.

Jeesus Kristus
Kristo Redentor, Rio de Janeiro, Brazil.

External linksEdit

Wikimedia Commons has media related to: