Open main menu
Iġġi Everest

Everest tiguaqtuq iġġiruk Asiamiit. Aktilaaq 8848m.